2 – Noticias, Noticias, Noticias ICC, Noticias Innovación en las Formas de Trabajo, Noticias Innovación Pública, Noticias Innovación Social, Uncategorized @eu //

Zer da garrantzitsua ikerkuntzan eta berrikuntzan? Tour d’Europe batean oinarritutako gogoetak

 

Iturria: Europako Batzordea

 

Azken urtean, Europako Batzordeak “Tour d’Europe” batean parte hartu du, hau da, Europako 16 hiriburu eta hiri bisitatu ditu, eta bertako Think Tank nazionalekin eztabaidatu du ikerkuntzak eta berrikuntzak Europan izango duten etorkizunari buruz.

Europan barrenako bira hori iazko ekainean hasi zuten, Europako Parlamentuan. Eztabaidetan ikuspegi ugari geratu ziren agerian, eta horiek guztiak aparteko argitalpen batean inbentariatu eta bildu dira: “101 ideia Europako ikerkuntzaren eta berrikuntzaren etorkizunari buruz”.

Txosten horren ardatza Europako Batzordeak Europako biratik ateratako ezaugarri komun harrigarrienak dira. Europako hainbat hiriburu eta hiritan izandako hainbat eztabaidatan oinarritutako pentsamendu pertsonalak.

 

 

Aurkikuntza nagusiak

  • Ikerkuntzan, zientzian eta teknologian inbertitzea gure etorkizunaren mekanismo “salbatzailetzat” jotzen da: “salbatzaile” horri esker, diru sarrera handiak dituzten eskualdeek lehiakor izaten jarraitzen dute gero eta lehiakorragoa den munduan, non goraka ari diren herrialdeak bizkor suspertzen diren eta estatu kide indibidual gehienek baino baliabide gehiago erabiltzen dituzten ikerkuntzan. “Hazkunde adimendun” nozioan islatzen da, Europa 2020 estrategiaren parte gisa.
  • Ikerkuntzak eta berrikuntzak berekin dakarte aurrerapen teknologikoen tasen kontrolik gabeko azelerazioa adimen artifizialean, ikaskuntza automatikoan eta beste arlo batzuetan, eta horrek kezka eragiten du, langabeziaren gorakadarengatik, diru sarreren desberdintasunagatik, laneko segurtasunik ezagatik eta bazterkeriagatik. Arduradun politikoak ez dira gai teknologiak bultzatutako aldaketa arras bizkor horren abiadura edo norabidea kontrolatzeko.
  • Europak ikerkuntzarako eta berrikuntzarako prestatu behar duen etorkizuneko estrategia orok ardatz gisa eduki behar du garapen iraunkor eta inklusiboa.

I+Geko aurrekontu nazionalaren tamaina, kopuru absolutuetan

Iturria: Europako Batzordea

 

  • Ikerkuntzako eta berrikuntzako politikek lotura estua dute I+Bko sistema nazionalen tamaina absolutuarekin, nazio bakoitzak I+Bri ematen dion lehentasun politikoarekin eta horrek Europako sareetan duen kokapen erlatibo eta indarrarekin. Logikoa dirudi Europako I+Bko politikaren osagarritasuna epe luzean zentratzea. Guztien onurarako helburuetan, bai orokorrak (adibidez, iraunkortasuna), bai tokikoak (adibidez, inklusioa).

 

  • Sistema batean “garrantzitsua zer den” jakitea lehen urratsa da modu ireki, garden eta eraginkorragoan eraikitzeko Europako Ikerketa Eremua edo, hobe esanda, Europako Ikerketa eta Berrikuntzarako Eremua, ezagutza fluxuak aprobetxatuz, baita aniztasuna, esperimentazioa, sareak, garrantzi soziala eta etorkizuneko aukerak ere, eta argi utzita kide bakoitzaren erantzukizunak.

 

Kontsultatu txostena