COVID-19 pandemiak eragindako konfinamenduek eta horrekin lotutako atzeraldi globalak ikuspegi oso zalantzagarria sortu dute lan merkaturako.

Munduko Ekonomia Foroak egindako enpleguaren etorkizunari buruzko txosten honen helburua honako hauek argitzea da: pandemiarekin lotutako etenak, ziklo ekonomikoen historia luzeago baten barruan kokatuak, bai eta datozen bost urteetarako teknologiari eta lan-trebetasunei buruzko ikuspegien bilduma bat ere. Txostenak 15 industria-sektoreri eta gorabidean dauden 26 herrialderi buruzko informazio zehatza ere ematen du.

Txostenaren funtsezko aurkikuntzen artean hauek daude:

 • Hodei-konputazioa, big data eta merkataritza elektronikoa lehentasun handia dira enpresa-liderrentzat, aurreko urteetan ezarritako joerari jarraituz.
 • Automatizazioa, COVID-19ren atzeraldiarekin batera, “eten bikoitzeko” egoera bat sortzen ari da langileentzat.
 • 2025erako, 85 milioi lanpostu lekuz alda daitezke, gizakien eta makinen arteko lan-banaketa aldatu delako, eta 97 milioi rol berri sor daitezke, gizakien, makinen eta algoritmoen arteko lan-banaketa berrira hobeto egokitzen direnak.
 • Enplegatzaileek 2025aren aurreko aldian garrantzia hartuko dutela uste duten trebetasun nagusiak pentsamendu kritikoa, arazoak konpontzea, ikaskuntza aktiboa, erresilientzia, estresarekiko tolerantzia eta malgutasuna dira.
 • Enplegatzaile guztien heren batek, gutxi gorabehera, tresna digitalen eta urruneko lanaren bidez langileen arteko komunitate-, konexio- eta kidetasun-zentzua sortzeko neurriak hartzea espero du.
 • 2008ko finantza-krisi globalak hezkuntza-maila baxueneko pertsonengan izandako eragina COVID-19 krisiarekin alderatzean, egungo eragina askoz ere esanguratsuagoa da, eta litekeena da dauden desberdintasunak sakontzea.
 • Enplegua dutenek garrantzi handiagoa ematen diote garapen pertsonalerako online prestakuntzari, eta langabezian daudenek, berriz, trebetasun digitalak ikasteari.
 • Beren eginkizunetan jarraituko duten langileentzat, hurrengo bost urteetan aldatuko diren oinarrizko trebetasunen proportzioa % 40 da, eta enplegatu guztien % 50ek berriz gaitu beharko dute ( % 4 arte).
 • Nahiz eta egungo atzeraldi ekonomikoar, enplegatzaile gehienek giza kapitalean egindako inbertsioaren balioa aitortzen dute, hala ere enplegatuen %42 baino ez dira baliatzen ari enplegatzaileak beren trebetasunak eguneratzeko ematen dituzten aukeretatik.
 • Enpresa-liderren kopuru esanguratsu batek ulertzen du langileen trebetasunen birmoldaketa errentagarria dela eta dibidendu garrantzitsuak dituela epe ertain eta luzera bere enpresarentzat eta gizartearentzat.
 • Sektore publikoak pizgarriak sortu beharko ditu biharko merkatuetan eta lanpostuetan inbertitzeko; segurtasun-sare sendoagoak eman beharko dizkie lan-trantsizioen erdian lekualdatutako langileei; eta erabakitasunez ekin beharko die hezkuntza eta prestakuntza sistemen hobekuntzei.


Txostena esteka honetan kontsulta daiteke.