2 – Noticias, Noticias, Noticias Innovación Pública, Noticias Innovación Social //

2019-2023 Herritarren Partaidetzarako Programa Gipuzkoan

Gobernantza Departamentuko Herritarren Partaidetzako Zuzendaritza Nagusiak 2019-2023 Herritarren Partaidetzarako Programa izapidetzeari ekin dio, Gipuzkoako Batzar Nagusiek onar dezaten foru arauren bidez.

Horrela, 2019-2023 Herritarren Partaidetzarako Programak Foru Aldundiaren eskumeneko politika publikoetan parte hartzeko kudeaketaren helburu estrategikoak finkatuko ditu, Gipuzkoako gizarte zibil antolatu eta ez-antolatu osoaren parte hartzea bultzatuz, eta toki erakundeekin lankidetzan arituz herritarren parte hartzea sustatzeko.

Horretarako, eta Foru Arauan ezarritakoa betez, Gipuzkoako herritarrei zuzendutako kontsulta irekia jartzen da abian, eta aukera ematen da programaren inguruko ekarpenak eta proposamenak egiteko, dokumentua herritarren ekarpenekin aberasteko eta, horrela, gobernu ekintzaren gardentasuna areagotzeko.

Hona hemen programan sartzeko esteka:
https://egoitza.gipuzkoa.eus/eu/tramiteen-zerrenda/-/tramiteak/xehetasuna/120/2094