2 – Noticias, Noticias, Noticias destacadas, Noticias Innovación en las Formas de Trabajo, Noticias Innovación Pública //

Txostena: talentu publikoa korona shockaren osteko administrazio batentzat

Esade-PwC Sektore Publikoa Eraldatzeko Behatokiak “Talentu publikoa korona shockaren osteko Administrazio batentzat” izeneko txosten berri bat aurkeztu berri du.

Azterlan hori Enpresen Administrazio eta Zuzendaritzako Goi Mailako Eskola honetako ikerketa-arloak egin du, eta etorkizunerako 20 proposamen eskaintzen ditu Espainian enplegu publikoa profesionalizatzeko eta gaitzeko bidean aurrera egiteko, bai eta talentu publikoaren kudeaketan egin beharko diren erreformak ere, sektore publiko eraginkorra eta ondo dimentsionatua izateko helburuarekin.

Hauek dira COVID19 osteko administrazioko enplegu publikorako txosten honetan jasotzen diren hogei proposamenak:

 1. Birmoldaketa-plana, funtsezko zerbitzuak indartzearekin eta digitalizazioarekin koordinatuta. . Lanpostuak berriz diseinatzeko eta planifikatzeko batzordeak, estrategiarekin lerrokatuta.
 2. Birjartze tasa kentzea.. Beharrak etengabe planifikatzea eta birdiseinatzea, zer lanpostu berritu behar diren eta zein ez zehazteko tresna gisa.
 3. Lanpostua eta izena birplanteatzea. Egungo lanpostuak eremu funtzional zabalagoetara migratzea, balio-aniztasuna eta malgutasuna ahalbidetzeko.
 4. Gorputzen sistema sinplifikatzen aurrera egitea. Kidego gutxiago, espezialistetan mugikortasuna espezializazio hori beharrezkoa den arloetara mugatuz.
 5. Mugikortasun gehiago eta denbora doitzeko formulak. Sektore publikoa, langileen birbanaketa eta borondatezko mugikortasuna erraztuko dituen enpresa handi gisa.
 6. Lan kontratua lehenetsita. Langile berriak lan kontratupeko bezala ezartu eta bakarrik benetan eskatzen duten lanpostuetarako funtzionario izaera gorde.
 7. Lotura-modalitate berriak juridikoki gaitzea. Kudeatzaileei baliabideak eskuratzeko aukera zabala ematea, beharrezko malgutasunarekin.
 8. Laguntza profesionaleko plana. Barneko talentuaren alde egitea, reskilling eta upskilling planen bidez, eskatutako lanbide-profilak birkualifikatzeko.
 9. Telelana finkatzea. Telelana administrazioan berme guztiekin zabaldu ahal izateko prozedurak eta araugintza-gaikuntza ezartzea.
 10. Employer branding plana. Publikoaren marka suspertzea, erretiro olatuen ondorioz hutsik dauden postuak ordezkatuko dituen talentu gaztea erakartzeko.
 11. Aukeratu gaitasunen arabera. Memoriaz ikasitako oposizioaren ordez, gaitasunetan ezagutzan baino hautaketa prozesuak egitea.
 12. Hautaketa profesionalizatzea eta arintzea. Hautapen-eredu desberdinak ezartzea, erreklutatu beharreko langilearen tipologiaren arabera, estrategia eta irizpideak zentralizatuz, baina haren gauzatzea deszentralizatuz.
 13. Pertsonen kudeaketa digitalizatzea. Prozesuetan teknologien erabilera, datuen analisia eta algoritmoak bultzatzea, kudeaketa eraginkorragoa izan dadin.
 14. Karrera profesionala malgutzea. Ibilbideetan oinarritutako eta profesionalek dinamizatutako lanbide-karrerak diseinatzea, prestakuntza beharretara egokituz eta mugikortasun horizontala sustatuz.
 15. Ordainsari aldakorra. Administrazioko goi-mailen ordainsaria duintzea, ordainsari aldakorreko sistemak ezarriz, pertzepzio ekonomikoaren zati bat helburu kolektibo eta indibidual jakin batzuk lortzearekin lotzeko.
 16. Zuzendaritza-postuen katalogoa. Bi zuzendaritza-maila ezartzea, kontuan hartuta mendekotasun politiko zuzena duten goi-karguak edo kudeaketa publiko operatiboagoko lanpostuak diren.
 17. Zuzendari publikoaren lotura juridiko berezia. Kontratu-harreman espezifikoa, zuzendaritza publiko profesionalari estatus propioa ematen dion funtzionario edo lan-kontratuko langile konbentzionala alde batera utzita.
 18. Zuzendaritzako kideak konfiantza profesionalaren arabera hautatzea. Zuzendaritza-postuetarako sarbidea, merezimenduen egiaztapena lanpostuaren mailaren arabera beharrezkoa den konfiantza dosiarekin bateratzen duen prozesu baten bidez.
 19. Zuzendariak hautatzeko organoa. Independentea eta profesional kualifikatuek osatua. Hautagaiei buruz proposatzeko edo iritzia emateko gaitasuna izango dute, kasuan kasuko zuzendaritza mailaren arabera.
 20. Zuzendarientzako prestakuntza sustatzea. Zuzendaritza rolaz jabetzeko eta trebetasunak garatzeko espazioak.

Dokumentua (gaztelaniaz) hemen kontsulta daiteke:
https://www.pwc.es/es/publicaciones/tercer-sector/talento-publico-para-administracion-corona-shock.pdf